מידע שימושי

יותר ויותר הולכים לבית הספר לכנסייה


ככל שמספר התלמידים הלומדים במוסדות המדינה ממשיך לרדת, יותר ויותר ילדים לומדים בכנסייה או בבית ספר פרטי.

יותר ויותר הולכים לבית הספר לכנסייהאם נשווה את המצב הנוכחי לנתונים מתחילת שנות ה -90, אנו מעריכים כי אפילו בשנת הלימודים 1992/1993, 1.07 מיליון תלמידי בתי ספר יסודיים נרשמו לחינוך הציבורי, לעומת 609,000 בשנת 2017. עד שנות ה -90 מספר הילדים הרשומים לבתי ספר פרטיים וכנסיות גדל משמעותית, 300,000 פחות ילדים לומדים היום בבית ספר יסודי מאשר לפני 25 שנה- מציין אינדקס באמצעות נתונים ממשרד החינוך. הסיבה לכך היא הירידה במספר הלידות והירידה בעוני.
היחס השתנה גם הוא באופן דרמטי: בשנת 1992 למדו 1.07 מיליון ילדים בבתי ספר ממלכתיים, 11.2 אלף בכנסייה, ו -2,500 במוסדות טיפול פרטיים. בשנה שעברה למדו בסך הכל 735,000 סטודנטים, 609,000 יצאו לציבור, 18,000 הלכו למוסדות פרטיים ו- 107,000 הלכו לכנסייה. יש פי עשרה רבים לבית הספר לכנסייהכמו לפני 25 שנה. המספר עלה בהתמדה מאז שינוי המשטר, אך הקפיצה הגדולה ביותר הגיעה לאחר 2010. תיקונים לחוק החינוך הציבורי לשנת 2010 lehetхvй שבוצעו цnkormбnyzatoknak מי бtadjбk iskolбkat עקב בעיות כלכליות של egyhбzaknak אין את korбbbi gyakorlattуl eltйrхen egyhбzi цt йvig kiegйszнtх tбmogatбst fizetniьk אבל kezdхdхen бtadбst kцvetх tanнtбsi йvtхl kцltsйgvetйs kцzponti לשלם את kiegйszнtх tбmogatбst. נראה כי מספר התלמידים הנרשמים לבתי ספר יסודיים הוכפל מאז שנת 2010. מספר הכנסיות באזורים העניים ביותר הוא הגבוה ביותר. פעם יש כמה יישובים עם בית ספר כנסייתי בלבד. מצב זה מעלה את שאלת הגישה לחינוך ניטרלי גלובלי.הרמן זולטבן йs אבוי לג'וליה במחקרם אנו מגלים שבתי ספר בכנסיות באזורים העניים מתמקדים בעיקר בתלמידים הנמצאים במצב טוב יותר ואילו תוצאות לומדים התלמידים? הרמן וארגה, בהתבסס על הערכת הכשירות הלאומית שלהם משנת 2015, הגיעו למסקנה כי "בתי ספר פרטיים לא חשובים כמו במתמטיקה או במבחנים מתמטיים." הם תלויים בעבודה בבית הספר, אבל לומדים מרקע משפחתי מדי. "Нgy kedvezхbb цsszetйtelы iskolбban jellemzхen teszteredmйnyek אפילו גבוה יותר אם oktatбs minхsйge йppen כמו mбshol" - нrtбk.A kutatбsbуl גם kiderьl כי egyhбzi iskolбkba jбrуk matekeredmйnyei hasonlуak бllami йs magбniskolбkba jбrуkйhoz, mнg szцvegйrtйsbхl מעט טוב יותר eredmйnyt עם זאת, במקרה של בתי ספר תיכוניים קטנים, תוצאות הבדיקה מראות כי בכיתה ח ', תוצאות התלמידים בבתי ספר שאינם ציבוריים נמוכים משמעותית. החוקרים אומרים כי בתי ספר חטיבות ביניים ממלכתיים יש תלמידים עם ביצועים טובים משמעותית מאשר בתי ספר פרטיים.
  • במקומות רבים לא מלמדים אנגלית, הם רק מלמדים את "Hunglisht"
  • אנחנו לא מכינים את ילדינו לעתיד
  • מה רע בחינוך ההונגרי?